tjänster

Effektivera er produktion, med kundanpassade lösningar. Vår långa erfarenhet och vårt kreativatänkande möjliggör kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

tjänster

Effektivera er produktion, med kundanpassade lösningar. Vår långa erfarenhet och vårt kreativatänkande möjliggör kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

konstruktion & planering

Vår uppgift är att tillsammans med våra kunder ta fram de bästa tänkbara lösningarna. Därför planerar vi i en modern 2D  /  3D miljö där våra programverktyg tillåter oss göra allt från simuleringar, hållfasthetsberäkningar till slutliga produktionsritningar. Vi har goda samarbetspartners inom både el- och automationsplanering samt PLC-programmering.

kundanpassade
lösningar

Vi hjälper er att effektivera produktionsprocessen med kundanpassade lösningar. Som kund behöver du inte veta vad du behöver. Problemlösning hör till vår vardag. Berätta om era behov så hittar vi tillsammans en lösning. Vi har över 30 års erfarenhet av maskinbyggande.

Prototyptillverkning

Har ni behov att få er idé till prototypstadie? Vi har en lång erfarenhet av att tillverka prototyper i metall och andra materialkombinationer.

Ta kontakt så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för er!

MASKINBEARBETNING
& SVETSNING

MP Creative Metal är i grunden ett traditionellt metallföretag som kan producera det mesta inom området svarvning, fräsning, plåtbearbetning och svetsning i olika material och metaller. Vi har en modern maskinpark som även möjliggör underleveranser av enstycksproduktion till korta serier.

UTRYMMEN

I våra produktionsutrymmen på ca 1000 kvm har vi förutom vår egen produktion också möjlighet att göra provkörningar och FAT-tester med våra kunder före leverans. Den senaste tillbyggnaden på 480 kvm är utrustad med en 10 tons travers med lyfthöjd på 6 meter.

konstruktion & planeringar

Vår uppgift är att tillsammans med våra kunder ta fram de bästa tänkbara lösningarna. Därför planerar vi i en modern 2D  /  3D miljö där våra programverktyg tillåter oss göra allt från simuleringar, hållfasthetsberäkningar till slutliga produktionsritningar. Vi har även goda samarbetspartners inom både el- och automationsplanering samt PLC-programmering.

kundanpassade
lösningar

Vi hjälper er att effektivera produktionsprocessen med kundanpassade lösningar. Som kund behöver du inte veta vad du behöver. Problemlösning hör till vår vardag. Berätta om era behov så hittar vi tillsammans en lösning. Vi har över 30 års erfarenhet av maskinbyggande.

prototyptillverkning

Har ni behov att få er idé till prototypstadie? Vi har en lång erfarenhet av att tillverka prototyper i metall och andra materialkombinationer.

Ta kontakt så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för er!

MASKINBEARBETNING
& SVETSNING

MP Creative Metal är i grunden ett traditionellt metallföretag som kan producera det mesta inom området svarvning, fräsning, plåtbearbetning och svetsning i olika material och metaller. Vi har en modern maskinpark som även möjliggör underleveranser av enstycksproduktion till korta serier.

Utrymmen

I våra produktionsutrymmen på ca 1000 kvm har vi förutom vår egen produktion också möjlighet att göra provkörningar och FAT-tester med våra kunder före leverans. Den senaste tillbyggnaden på 480 kvm är utrustad med en 10 tons travers med lyfthöjd på 6 meter.

KONSTRUKTION
& PLANERINGAR

Vår uppgift är att tillsammans med våra kunder ta fram de bästa tänkbara lösningarna. Därför planerar vi i en modern 2D  /  3D miljö där våra programverktyg tillåter oss göra allt från simuleringar, hållfasthetsberäkningar till slutliga produktionsritningar. Vi har även goda samarbetspartners inom både el- och automationsplanering samt PLC-programmering.

KUNDANPASSADE
LÖSNINGAR

Vi hjälper er att effektivera produktionsprocessen med kundanpassade lösningar. Som kund behöver du inte veta vad du behöver. Problemlösning hör till vår vardag. Berätta om era behov så hittar vi tillsammans en lösning. Vi har över 30 års erfarenhet av maskinbyggande.

PROTOTYPTILLVERKNING

Har ni behov att få er idé till prototypstadie? Vi har en lång erfarenhet av att tillverka prototyper i metall och andra materialkombinationer.

Ta kontakt så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för er!

MASKINBEARBETNING
& SVETSNING

MP Creative Metal är i grunden ett traditionellt metallföretag som kan producera det mesta inom området svarvning, fräsning, plåtbearbetning och svetsning i olika material och metaller. Vi har en modern maskinpark som även möjliggör underleveranser av enstycksproduktion till korta serier.

UTRYMMEN

I våra produktionsutrymmen på ca 1000 kvm har vi förutom vår egen produktion också möjlighet att göra provkörningar och FAT-tester med våra kunder före leverans. Den senaste tillbyggnaden på 480 kvm är utrustad med en 10 tons travers med lyfthöjd på 6 meter.

besök även vår

Ta gärna kontakt